Cause for

Кауза с Animal Rescue Sofia

Бенефициент

Animal Rescue Sofia

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 581 лева

Cause for

Да помогнем на Ивайло да възвърне зрението си и да твори

Бенефициент

Ивайло от Хасково

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 776 лева

Cause for

Подаряваме уют на дом за възрастни хора

Бенефициент

Дом за възрастни хора Св.Панталеймон, с.Долно Драглище

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1896 лева

Cause for

Покупка на апаратура за отделение за недоносени деца

Бенефициент

Отделение за интензивно лечение и специални грижи за новородени деца с повишен риск към Първа многопрофилна болница за активно лечение, София

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1700 лева

Cause for

Помощ за учителка, която отглежда в дома си 9 деца

Бенефициент

Учителката Мариана и децата, които възпитава

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1455 лева

Cause for

Кауза за един човек със силен характер

Бенефициент

Димитър от село Ардино

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1055 лева

Cause for

Довършване на стая за деца със специални нужди

Бенефициент

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, гр.Казанлък

Статус

Изпълнена

Събрана сума

709 лева

1 9 10
Scroll to Top