С любов към книгите и четенето
Бенефициент

ОУ „Д-р Петър Берон“, село Овощник, община Казанлък

Статус

Изпълнена

81%

събрани до момента:

6 041 лева

цел:

7 466 лева
Дари сега!
Scroll to Top