Cause for

Подкрепяме културата и образованието в Родопите

Бенефициент

СУ „Христо Ботев" и Читалище „Христо Ботев - 1958г."

Статус

Събиране на средства

Събрана сума

16 073 лв

Cause for

И глухите младежи могат!

Бенефициент

Сдружение М.О.Г.А. част от обединение Deaf.bg

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

19 330 лв

Cause for

За Стефчо и мечтата му да проходи отново

Бенефициент

Стефан Златаров

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

17 345 лв

Cause for

Розовата къща: повече надежда и достойнство

Бенефициент

Фондация "Център за хуманни политики"

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

14 697 лв

Cause for

Заедно за по-добър живот за Деян и Ели

Бенефициент

Деян Апостолов и Елена Минкова

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

13 054 лв

Cause for

Заедно помагаме на “Чудната градина”

Бенефициент

Социално предприятие "Чудната градина"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

12 008 лв

Cause for

Грижа за недоносените бебенца

Бенефициент

МБАЛ Добрич, МБАЛ Търговище и МБАЛ Сливен

Статус

Изпълнена

Събрана сума

18311 лв

Cause for

Творческа ваканция за „неизвестните“ деца с Прегърни.ме

Бенефициент

Сдружение "Прегърни ме"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

14 631 лв

Cause for

Слънце и за НАС

Бенефициент

ДЦДМУ "Добро сърце" - гр. Перник

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

14 815 лв.

Cause for

С любов за бездомните животни

Бенефициент

Фондация "Спаси ме"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

10 943 лв.

1 2 10
Scroll to Top