Резултати

Годишен отчет за дейността 2022 г. ⇒ opc-annual_report-2022

Годишен отчет за дейността 2021 г. ⇒ opc-annual_report-2021

Годишен финансов отчет 2021 г. ⇒ГФО_1%Промяна_2021

Годишен финансов отчет 2020 г. ⇒ГФО_1%Промяна_2020

Годишен финансов отчет 2019 г. ⇒ГФО_1%Промяна_2019

Годишен финансов отчет 2018 г. ⇒ГФО_1%Промяна_2018

Годишен финансов отчет 2017 г. ⇒

Годишен финансов отчет 2016 г. ⇒

 
Как третираме даренията ⇒Financials Q&A
Scroll to Top