Създаване на зала за групови занятия към Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов
Бенефициент

Център за социална рехабилитация и интеграция в Свищов

Статус

Изпълнена

46%

събрани до момента:

7 290 лв

цел:

15 766 лв
Дари сега!
Scroll to Top