Cause for

Да помогнем на Ивайло да възвърне зрението си и да твори

Бенефициент

Ивайло от Хасково

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 776 лв

Cause for

Подаряваме уют на дом за възрастни хора

Бенефициент

Дом за възрастни хора Св.Панталеймон, с.Долно Драглище

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 896 лв

Cause for

Покупка на апаратура за отделение за недоносени деца

Бенефициент

Отделение за интензивно лечение и специални грижи за новородени деца с повишен риск към Първа многопрофилна болница за активно лечение, София

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 700 лв

Cause for

Помощ за учителка, която отглежда в дома си 9 деца

Бенефициент

Учителката Мариана и децата, които възпитава

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 455 лв

Cause for

Кауза за един човек със силен характер

Бенефициент

Димитър от село Ардино

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 055 лв

Cause for

Довършване на стая за деца със специални нужди

Бенефициент

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, гр.Казанлък

Статус

Изпълнена

Събрана сума

709 лв

1 10 11
Scroll to Top