Топлина за читалище “Кирил Маджаров”, град Смолян
Бенефициент

Читалище “Кирил Маджаров”, град Смолян

Статус

Изпълнена

80%

събрани до момента:

5 516 лева

цел:

6 900 лева
Дари сега!
Scroll to Top