Ток и ограда за спасителен център за пострадали животни
Бенефициент

Дом Динев

Статус

Изпълнена

37%

събрани до момента:

6 422 лева

цел:

17 217.05 лева
Дари сега!
Scroll to Top