Площадка със специализирана люлка за деца с увреждания
Бенефициент

Деца с увреждания

Статус

Изпълнена

83%

събрани до момента:

15 493 лв

цел:

18 620 лв
Дари сега!
Scroll to Top