ParaKids площадка
Бенефициент

Специализирана болница за рехабилитация - база Ясен

Статус

Изпълнена

81%

събрани до момента:

7 017 лв

цел:

8 700 лв
Дари сега!
Scroll to Top