Cause for

Грижа за недоносените бебенца

Бенефициент

МБАЛ Добрич, МБАЛ Търговище и МБАЛ Сливен

Статус

Изпълнена

Събрана сума

18345 лв

Cause for

Творческа ваканция за „неизвестните“ деца с Прегърни.ме

Бенефициент

Сдружение "Прегърни ме"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

14 631 лв

Cause for

Слънце и за НАС

Бенефициент

ДЦДМУ "Добро сърце" - гр. Перник

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

14 815 лв.

Cause for

С любов за бездомните животни

Бенефициент

Фондация "Спаси ме"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

11 023 лв.

Cause for

Щастлива Коледа за възрастни хора- част 7

Бенефициент

90 възрастни хора от селата: Салаш, Габровдол, Еловдол, Мурено, Долна Врабча и Горна Врабча, и гр.София

Статус

Изпълнена

Събрана сума

28 871 лв

Cause for

Оборудваме зали за ерготерапия и сензорна моторика за деца със специални потребности

Бенефициент

Фондация "Карин Дом" - гр. Варна

Статус

Изпълнена

Събрана сума

15 323 лв

Cause for

Обединяваме се в помощ на наводненото читалище в с. Каравелово

Бенефициент

Читалище „Пробуда 1899“ с. Каравелово

Статус

Изпълнена

Събрана сума

30 011 лв

Cause for

Помагаме на Райчо да се движи сам

Бенефициент

Райчо Тодоров

Статус

Изпълнена

Събрана сума

16 955 лв

Cause for

Шанс за дългосрочна работа за 8 младежи с увреждания

Бенефициент

Сдружение "Бъдеще за децата"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

15 543 лв

Cause for

Подкрепяме хора със зрителни увреждания по пътя им за интеграция и самостоятелност

Бенефициент

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания - гр. Пазарджик

Статус

Изпълнена

Събрана сума

17 108 лв

1 2 3 11
Scroll to Top