Cause for

Щастлива Коледа за възрастни хора- част 7

Бенефициент

90 възрастни хора от селата: Салаш, Габровдол, Еловдол, Мурено, Долна Врабча и Горна Врабча, и гр.София

Статус

Изпълнена

Събрана сума

28 781 лв

Cause for

Оборудваме зали за ерготерапия и сензорна моторика за деца със специални потребности

Бенефициент

Фондация "Карин Дом" - гр. Варна

Статус

Изпълнена

Събрана сума

15 303 лв

Cause for

Обединяваме се в помощ на наводненото читалище в с. Каравелово

Бенефициент

Читалище „Пробуда 1899“ с. Каравелово

Статус

Изпълнена

Събрана сума

30 011 лв

Cause for

Помагаме на Райчо да се движи сам

Бенефициент

Райчо Тодоров

Статус

Изпълнена

Събрана сума

17 444 лв

Cause for

Шанс за дългосрочна работа за 8 младежи с увреждания

Бенефициент

Сдружение "Бъдеще за децата"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

15 543 лв

Cause for

Подкрепяме хора със зрителни увреждания по пътя им за интеграция и самостоятелност

Бенефициент

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания - гр. Пазарджик

Статус

Изпълнена

Събрана сума

17 109 лв

Cause for

За планинските спасители- отряд Кюстендил

Бенефициент

Планинска Спасителна Служба - отряд Кюстендил

Статус

Изпълнена

Събрана сума

9 182 лв

Cause for

В подкрепа на деца и семейства, пострадали от насилие

Бенефициент

Фондация П.У.Л.С.

Статус

Изпълнена

Събрана сума

12 749 лв

Cause for

Подкрепяме деца и младежи с аутизъм

Бенефициент

Сдружение "Асоциация Aутизъм"

Статус

Изпълнена

Събрана сума

8 788 лв

Cause for

За жените с рак на гърдата

Бенефициент

"Една от 8" в подкрепа на жените с рак на гърдата

Статус

Изпълнена

Събрана сума

12 444 лв

1 2 3 10
Scroll to Top