Ще помогнем на Валери да диша и да живее по-добре
Бенефициент

Валери

Статус

Изпълнена

52%

събрани до момента:

8 690 лева

цел:

16 576 лева
Дари сега!
Scroll to Top