И глухите младежи могат!
Бенефициент

Сдружение М.О.Г.А. част от обединение Deaf.bg

Локация

София и страната

Статус

91%

събрани до момента:

13 280 лв

цел:

14 517 лв
Дари сега!
Scroll to Top