И глухите младежи могат!
Бенефициент

Сдружение М.О.Г.А. част от обединение Deaf.bg

Локация

София и страната

Статус

96%

събрани до момента:

17 483 лв

цел:

18 250 лв
Дари сега!
Scroll to Top