Заедно помагаме за прогреса на Ели
Бенефициент

Елена Минкова

Статус

Изпълнена

139%

събрани до момента:

13 961 лв

цел:

10 070 лв
Дари сега!
Scroll to Top