Подкрепяме културата и образованието в Родопите
Бенефициент

СУ „Христо Ботев" и Читалище „Христо Ботев - 1958г."

Локация

с. Малка Арда и с. Баните - общ. Баните

Статус

Изпълнена

74%

събрани до момента:

11 905 лв

цел:

16 073 лв
Дари сега!
Scroll to Top