Устойчива промяна за жени преживели домашно насилие
Бенефициент

Фондация „П.У.Л.С.“

Локация

Перник

Статус

Изпълнява се

98%

събрани до момента:

14 773 лв

цел:

15 000 лв
Дари сега!
Scroll to Top