Оборудваме зали за ерготерапия и сензорна моторика за деца със специални потребности
Бенефициент

Фондация "Карин Дом" - гр. Варна

Статус

Изпълнена

131%

събрани до момента:

15 323 лв

цел:

11 724 лв
Дари сега!
Scroll to Top