Кауза за

Оборудваме зали за ерготерапия и сензорна моторика за деца със специални потребности

Бенефициент

Фондация "Карин Дом" - гр. Варна

Статус

Изпълнява се

Събрана сума

15 303 лв

Новини за каузата:

Успяхме да вдъхновим цели 150 добри хора и да достигнем до сумата от 15 303 лв. И този път успяхме да надхвърлим събраната сума с 3500 лв от поставената ни цел.Заедно и обединени сме силни! Благодарим ти!

Каузата се изпълнява, до края на м. декември заплатихме цялото оборудване. Очакваме монтажа на оборудването и обособяването на специализираните зали да са готови в края на м. януари 2023 г.

Документи за изразходване на средствата по каузата тук

Повече подробности за каузата

Този месец наши герои са дечица със специални потребности от 0 до 8 години. Вярваме, че навременната и дългосрочна терапевтична подкрепа в най-ранна възраст е от голямо значение за последващото развитие и разгръщане на потенциала на децата с увреждания.

Ще подкрепим годишно над 300 деца от Варна и региона, чрез фондация “Карин дом”.

За фондацията

Историята на фондацията “Карин дом’’ започва през 1994 г. , когато нейният основател дипломат и филантроп Иван Станчов създава нов модел услуги за деца с увреждания, за да може изоставянето на тези деца в домове да бъде прекратено. Успява да убеди семейството си да предостави наследствената къща в Морската градина на Варна за целите на фондацията, която е кръстена на неговата братовчедка Карин, родена с церебрална парализа. Карин дом е една от първите граждански организации в България, която повежда борба срещу институционалната грижа на децата с увреждания и която има качествено нов подход към децата със специални нужди и техните семейства. Събира малък екип от специалисти от Варна и кани професионалисти от Англия, които да обучат българските си колеги на най-съвременните световно признати терапевтични методи. От 1996 г. Карин дом стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

За каузата

Децата със специални потребности изпитват затруднения при изпълнението на дейностите от ежедневието поради различни социални, емоционални, умствени или физически нарушения. За да разгърнат потенциала си, да се адаптират и придобият трайни умения в живота, е необходима дългосрочна и  усилена работа, с помощта на екип от специалисти и специализирано оборудване. От септември 2022 г , фондацията има нов терапевтичен и образователен център, в който ще се обучават, рехабилитират и подкрепят хиляди деца. За оборудването на новия комплекс Карин дом разчита изключително на дарители.

Как ще помогнем

Ще оборудваме две специализирани зали:

  •  Зала за Ерготерапия – предимствата на тази зала са свързани с нейната функция да се работи за подобряване възможностите на децата да участват в дейностите от ежедневието, в които искат да се включат, които са им нужни или които се очаква да изпълняват.

 

Как ще бъдат подпомогнати децата, чрез зала за ерготерапия:

Залата за егротерапия се провеждат индивидуални сесии с детето и неговото семейство за обучение в умения, подкрепящи ежедневите дейности – самообслужване (тоалет, хранене, обличане/ събличане и др); учебни дейности и игри. Работи се с индивидуален терапевтичен план, с който детето да развие нови умения, да се адаптира в средата, модифициране на дейностите, в които детето изпитва затруднения, за да се постигне достъпност, безопасност и независимост. Важен момент е подкрепата на родителите, които имат възможност да участват в заниманията и да получат указания и информация, как да организират домашната среда в подкрепа на нуждите на детето, как да го позиционират в различните ежедневни дейности, как да развиват неговите умения и др. 

Каква ще е промяната за децата:

Промяната, която целим е подобряване на физическото, емоционалното и психосоциално развитие на детето. То усвоява умения, които да подобряват участието му в ежедневните дейности, вкл. активното му включване на детска площадка, градина или училище. По този начин се насърчава неговата независимост и се повишава самочувствието на детето. Промяната, която постигаме, когато родителите на малкото дете са включени в терапията е, че усвояват не само знания и умения, но и придобиват увереност, че могат да се справят с предизвикателствата в развитието на детето. 

 

  • Зала за сензомоторни занимания – предимствата на тези занимания за децата са да преодолеят своите сензомоторни нарушения чрез използването на тактилна, вестибуларна и сетивна стимулация. Под формата на игра децата развиват двигателните си възможности и умения, което има ефект върху справянето с ежедневни дейности, ученето и най-общо качеството на техния живот.

 

Как ще бъдат подпомогнати децата, чрез зала за сензорна моторика:

Чрез подбор на подходящите физически упражнения и оборудване децата работят за своето двигателно развитие: координация и баланс, двигателно планиране, зрително-пространствена ориентация, координация око-ръка, точност и плавност на движенията, билатерална координация и други умения. По този начин се благоприятства последващото изграждане и подобряване на уменията за учене, които пряко зависят от подобряване на финатамоторика, правилен захват, сила на натиска и други. Включването на родителите в групата е с цел да могат да прилагат подобни дейности у дома.

Каква ще е промяната за децата:

Промяната е във формиране и усъвършенстване на двигателни умения и навици и целенасочено развитие на функционалните възможности на детето. Детето има възможност в защитена среда да изгради собствен опит и увереност, да преодолее сензорните дефицити, да подобри саморегулацията и повиши концентрацията си. Работата в група подобрява комуникацията и общуването на детето, уменията да взаимодейства с деца и възрастни, което пряко влияе на по-добрата адаптация на детето в детската ясла, градина и училище. По отношение на родителите , промяната е в повишаване на техните знания и умения как да подкрепят развитието и социализацията на своето дете.

Оферти и опис на оборудването, може да видиш тук:

Освен това, планираме да подкрепим дългосрочната ни кауза за Веско, така че общата сума към която се стремим е 11 724 лв.

 

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел