За сърцата на децата на България
Бенефициент

Клиника по детска кардиология -детска реанимация

Статус

Изпълнена

183%

събрани до момента:

17 745 лв

цел:

9 715 лв
Дари сега!
Scroll to Top