Заедно подкрепяме библиотека и логопедичен кабинет
Бенефициент

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Кънчево и ДГ "Цветни мечти" с. Върбовка

Статус

Изпълнена

66%

събрани до момента:

6 862 лв

цел:

10 370 лв
Дари сега!
Scroll to Top