Заедно помагаме на 2 български болници
Бенефициент

МБАЛ Нова Загора и МБАЛ Кюстендил

Статус

Изпълнена

66%

събрани до момента:

10 128 лв

цел:

15 400лв
Дари сега!
Scroll to Top