Заедно помагаме на нашите космати приятели от “Къщата на любовта”
Бенефициент

Фондация "Спаси ме"

Статус

Изпълнена

35%

събрани до момента:

7 281 лв

цел:

20 548 лв
Дари сега!
Scroll to Top