По-добро бъдеще за жени преживели домашно насилие
Бенефициент

8 жени преживели домашно насилие

Локация

София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Димитровград

Статус

Събиране на средства

96%

събрани до момента:

15 237 лв

цел:

15 800 лв
Дари сега!
Scroll to Top