“Социалната чайна” и шанс за изграждане на трудови навици на младежи лишени от родителски грижи
Бенефициент

Социалната чайна във Варна

Статус

Изпълнена

84%

събрани до момента:

6 730 лв

цел:

8 023 лв
Дари сега!
Scroll to Top