Нашите спасители – Планинска Спасителна Служба – отряд Ловеч
Бенефициент

Планинска Спасителна Служба - отряд Ловеч

Статус

Изпълнена

98%

събрани до момента:

12 173 лв

цел:

12 422лв
Дари сега!
Scroll to Top