Розовата къща: повече надежда и достойнство
Бенефициент

Фондация "Център за хуманни политики"

Локация

София

Статус

Изпълнена

106%

събрани до момента:

14 731 лв

цел:

13 917 лв
Дари сега!
Scroll to Top