Подкрепяме хора със зрителни увреждания по пътя им за интеграция и самостоятелност
Бенефициент

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания - гр. Пазарджик

Статус

Изпълнена

179%

събрани до момента:

17 108 лв

цел:

9 550 лв
Дари сега!
Scroll to Top