Нашите спасители – Планинска Спасителна Служба – отряд Сандански
Бенефициент

Планинска Спасителна Служба - отряд Сандански

Статус

Изпълнена

124%

събрани до момента:

10 253 лв

цел:

8 293 лв
Дари сега!
Scroll to Top