За още едно училище, заедно
Бенефициент

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” С. ДЪБОВО, ОБЩ. МЪГЛИЖ

Статус

Изпълнена

87%

събрани до момента:

9 087 лв

цел:

10 500 лв
Дари сега!
Scroll to Top