Ще помогнем на Александър да диша и да живее по-добре
Бенефициент

Александър Атанасов

Статус

Изпълнена

126%

събрани до момента:

12 028 лв

цел:

9516 лв
Дари сега!
Scroll to Top