фотокредит: Вихрен Георгиев
Заедно оборудваме център за хора с редки диагнози
Бенефициент

Българска Хънтингтън Асоциация

Локация

София

Статус

Изпълнява се

100%

събрани до момента:

16,510 лв

цел:

16,906 лв
Дари сега!
Scroll to Top