Ценна Пластмаса – България
Бенефициент

Ценна Пластмаса - България

Статус

Изпълнена

44%

събрани до момента:

6 710 лв.

цел:

15 351 лв.
Дари сега!
Scroll to Top