Щастлива Коледа за възрастни хора- част 7
Бенефициент

90 възрастни хора от селата: Салаш, Габровдол, Еловдол, Мурено, Долна Врабча и Горна Врабча, и гр.София

Статус

Изпълнява се

89%

събрани до момента:

28 781 лв

цел:

32 329 лв.
Дари сега!
Scroll to Top