За Стефчо и мечтата му да проходи отново
Бенефициент

Стефан Златаров

Локация

Бургас

Статус

Изпълнява се

104%

събрани до момента:

17 378 лв

цел:

16 716 лв
Дари сега!
Scroll to Top