Шанс за дългосрочна работа за 8 младежи с увреждания
Бенефициент

Сдружение "Бъдеще за децата"

Статус

Изпълнена

112%

събрани до момента:

15 543 лв

цел:

13 924 лв
Дари сега!
Scroll to Top