Заедно подкрепяме Дневен център за деца с увреждания в гр. Павликени
Бенефициент

Дневен център за деца с увреждания - гр. Павликени

Статус

Изпълнена

68%

събрани до момента:

13284 лв

цел:

19 623лв
Дари сега!
Scroll to Top