Грижа за недоносените бебенца
Бенефициент

МБАЛ Добрич, МБАЛ Търговище и МБАЛ Сливен

Локация

Добрич, Търговище и Сливен

Статус

Изпълнява се

110%

събрани до момента:

19 886 лв

цел:

18 086 лв
Дари сега!
Scroll to Top