Подкрепяме деца и младежи с аутизъм
Бенефициент

Сдружение "Асоциация Aутизъм"

Статус

Изпълнена

98%

събрани до момента:

8 788 лв

цел:

8 960 лв
Дари сега!
Scroll to Top