Сензорна зала “За нашите деца”
Бенефициент

Фондация "За нашите деца"

Статус

Изпълнена

84%

събрани до момента:

8 002 лв

цел:

9 539 лева
Дари сега!
Scroll to Top