Заедно ще се справим!
Бенефициент

Училище "Милеа"; Основно Училище „Генерал Карцов“ и др.

Статус

Изпълнена

64%

събрани до момента:

10 179 лв

цел:

16 000 лв
Дари сега!
Scroll to Top