Проект ‘Семейства без Насилие’
Бенефициент

Комплекс за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора

Статус

Изпълнена

85%

събрани до момента:

6 475 лева

цел:

7650
Дари сега!
Scroll to Top