Обособяване на зала за рехабилитация в гр.Казанлък
Бенефициент

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Казанлък

Статус

Изпълнена

90%

събрани до момента:

3 613 лева

цел:

4 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top