“Хората не избират да развиват зависимости”

Както вече знаете, каузата ни през месец юли е в помощ на център “Розовата къща” – единственият дневен център, оказващ подкрепа на хората със зависимости. Велислава Иванова от екипа на “Розовата къща” ни разказа повече за услугите в центъра, както и за предизвикателствата, с които се сблъскват посещаващите го хора.

Разкажете ни за “Розовата къща” – кой я посещава, колко хора минават всеки ден през нея, как функционира?

“Розовата къща” е дневен център, където хора със зависимости могат да се чувстват подкрепени и защитени. Ежедневно през къщата минават между 40 и 50 човека, които идват да се нахранят, използват пералнята, изкъпят и получат чисти дрехи, хигиенни или медицински материали. Те могат да се консултират с психиатър и психолог, да се свържат с близките си, да съхраняват и приемат терапията си за ХИВ и хепатит C, както и да получат помощ за намиране на работа, за издаване на лични и медицински документи.

Кои са работещите и доброволците в “Розовата къща”?

Екипът на къщата е от 7 човека, като повечето му членове са с много богат опит с рискови групи и дейности по намаляване на здравните и социални вреди от употребата на наркотици. През годините много хора са подпомагали работата на къщата на доброволни начала, включително регулярно и с юридическа защита и консултации.   

Как се финансира “Розовата къща“?

Четири години функционираме благодарение на даренията на хиляди хора (предметни и финансови) и чрез проектни финансирания от различни донорски организации. От май 202 г. имаме договор за партньорство със Столична община, като бюджетът ни е за работа с 30 човека на месец за следващите пет години. Разбира се, с останалите 70-80 човека, които преминават през нас месечно, ще продължим да работим доброволно. 

Кои са погрешните вярвания за зависимостите и хората със зависимости?

Науката отдавна е установила, че зависимостите са хронични, често прогресиращи, но лечими състояния на психичното здраве, но огромна част от обществото все още смята, че зависимостта е въпрос на слабост и на личен избор.  

Хората не избират да развиват зависимости. Пристрастяването често е резултат от комбинация фактори, включително генетична предразположеност и влияния от заобикалящата ги среда.

Стигматизацията е втората по големина бариера за хората, обмислящи лечение.

Съществува и погрешното разбиране, че зависимостта се свежда единствено до физическата нужда от вещества като алкохол или наркотици, но тя също така включва психологически, социални и емоционални аспекти, които често са с по-голяма тежест от физическите аспекти.

Възможно ли е за хората със зависимости да се завърнат към пълноценен начин на живот и как “Розовата къща” подпомага този процес?

Да, за хората със зависимости е възможно да се завърнат към пълноценен начин на живот. Важно е да се разбере, че възстановяването е индивидуален процес и всеки човек напредва със собствено темпо. 

По същество услугата цели обезпечаването на безопасна, приемаща и стимулираща развитието среда. Основната ни насока е в превенцията на социалното изключване, изграждане на социални умения и автономност, и повишаване на капацитета за справяне със стрес. Целим подобряването на качеството на живот чрез  психологическа подкрепа, развитие на индивидуалния потенциал и интеграция. Розовата къща предоставя на хората, които я посещават: задоволяване на ежедневните потребности (хранене, самообслужване, тоалет); намаляване на здравните вреди от употребата на наркотици или алкохол; преодоляване ситуацията на криза; мотивиране и насочване към подходящо лечение. 

Виж всички новини
Scroll to Top