Празнуваме 1ви ноември заедно с НУ Паисий Хилендарски в Зимница!
Бенефициент

НУ “Свети Паисий Хилендарски” с. Зимница

Статус

Изпълнена

102%

събрани до момента:

6 364 лв

цел:

6 250 лв
Дари сега!
Scroll to Top