Помощ за учителка, която отглежда в дома си 9 деца
Бенефициент

Учителката Мариана и децата, които възпитава

Статус

Изпълнена

117%

събрани до момента:

1 455 лв

цел:

1 240 лв
Дари сега!
Scroll to Top