Помощ за учителка, която отглежда в дома си 9 деца
Бенефициент

Учителката Мариана и децата, които възпитава

Статус

Изпълнена

117%

събрани до момента:

1455 лева

цел:

1240 лева
Дари сега!
Scroll to Top