Помощ за Дома за ветерани на културата и изкуството
Бенефициент

Дом за ветерани на културата и изкуството в кв.Захарна фабрика, София

Статус

Изпълнена

104%

събрани до момента:

3 114 лева

цел:

3 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top