Помагаме на един баща, който сам се грижи за 9-те си децa
Бенефициент

Румен и 9-те му деца

Статус

Изпълнена

99%

събрани до момента:

4 953 лева

цел:

5 016 лева
Дари сега!
Scroll to Top