Подкрепяме талантлив ученик в музикално училище в САЩ
Бенефициент

Цоньо Цветков, на 18г.

Статус

Изпълнена

84%

събрани до момента:

2 929 лева

цел:

3 500 лева
Дари сега!
Scroll to Top