Осигуряване на стипендии за младежи, които са излезли от институции за деца, лишени от родителски грижи
Бенефициент

Зойко, Весела и Васил

Статус

Изпълнена

130%

събрани до момента:

5 192 лева

цел:

4 000 лева
Дари сега!
Scroll to Top