НЕКА ЗАЕДНО СЪЗДАДЕМ ШАМПИОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
Бенефициент

СК “Спорт за теб и мен”

Статус

Изпълнена

50%

събрани до момента:

5 981 лева

цел:

12 000
Дари сега!
Scroll to Top