Кауза за

Закупуване на многофункционална катерушка за Дневен Център за Деца с увреждания и Център за Обществена Подкерпа, гр. Доспат

Бенефициент

Дневен Център за Деца с увреждания и Център за Обществена Подкерпа, гр. Доспат

Статус

Изпълнена

Събрана сума

1 970 лева

Новини за каузата:

Заедно събрахме средства за закупуването на многофункционална катерушка за деца към ДЦДУ и ЦОП, гр. Доспат, която е поръчана и очакваме да бъде монтирана в средата на месец август. Част от екипа на „1% Промяна“ посети децата на място!

Повече подробности за каузата

Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП) работят с близо 60 деца в риск и със специални нужди от 0 до 18 години и техните семейства с цел превенция на изоставяне на децата и настаняване в институция, деинституционализация (извеждане на деца от институция) и реинтеграция. Основните дейности в центъра са: обучение, според възможностите на детето, за придобиване на знания в различни сфери, комплексна корекционно-възпитателна работа, рехабилитация, логопедична терапия, музикотерапия, социализация, трудотерапия, психологическо консултиране, спортни дейности и др.

Двата центъра се намират един до друг и част от заниманията в тях включват и игри навън. За да посрещнат новата учебна година в по-качествена среда, която ще позволи развитие и подобряване на двигателната култура на децата, ръководителите на центъра са предприели изграждане и облагородяване на пространството пред двата центъра в детска площадка. Ентусиазмът и топлото отношение на екипите, ни мотивира да ги подкрепим в желанието им през септември да осигурят на децата още по-приятни изживявания, закупувайки посочената на снимката катерушка (три люлки и пързалка, подходящи за деца на възраст от 3 до 12 години).

Стани част от промяната

Стани дарител

Как? Запиши мейла си, за да ти пращаме информация за бъдещи каузи.

Предложи кауза

Изпрати ни писмо и ни предложи кауза или партньорска организация.

Да станем повече

Как? Като споделиш нашия сайт или препоръчаш 1% Промяна на приятел