Закупуване на многофункционална катерушка за Дневен Център за Деца с увреждания и Център за Обществена Подкерпа, гр. Доспат
Бенефициент

Дневен Център за Деца с увреждания и Център за Обществена Подкерпа, гр. Доспат

Статус

Изпълнена

131%

събрани до момента:

1 970 лева

цел:

1 500 лева
Дари сега!
Scroll to Top